คนละครึ่ง เฟส 4 เปิดเหตุผล ทำไมได้เงิน 1,500 บาทเร็วขึ้น

โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 คลัง เข้า ครม. 25 ม.ค. นี้ โอนเงินเข้าแอปเป๋าตัง ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิเกือบ 28 ล้านราย 21 ก.พ. เปิดให้ยืนยันสิทธิ 14 ก.พ.

วันที่ 18 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์นี้ กระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ จะเร่งเตรียมข้อมูลและแอปพลิเคชั่นสำหรับการลงทะเบียนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อโอนเงินประมาณ 1,000 – 1,500 บาท ให้กับประชาชน ใช้จ่ายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เร็วขึ้นกว่าแผนเดิม ที่กำหนดไว้ให้ใช้จ่ายได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2565

โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 เป็นการแจกเงินให้ประชาชน ต่อเนื่องจาก เฟส 3 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายโดยประชาชนออกครึ่งหนึ่งและรัฐบาลออกอีกครึ่ง (Co-pay) ผ่านแอปเป๋าตังค์ รวมจำนวน 3,000 บาท/คน รวม 3 เฟส ที่ผ่านมาประชาชนได้รับเงินจากรัฐบาลแล้ว 4,500 บาท หากได้รับ เฟส 4 อีก 1,500 บาท รวมโครงการคนละครึ่ง 4 เฟส ประชาชนได้รับเงิน 6,000 บาท โดยมีประชาชนได้รับสิทธิประมาณ 28 ล้านราย

ก่อนการอนุมัติโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 รัฐบาลให้เหตุผลการขออนุมัติ ต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เพื่อให้การใช้จ่ายเร็วขึ้น ดังนี้

ปัญหาราคาสินค้าแพง มาแรงและเร็วกว่าที่คาดการณ์
กำลังซื้อประชาชน ลดลง อย่างต่อเนื่อง
การะระบาดของโควิด สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ภาวะการใช้จ่ายตึงตัว
คาดการณ์การระบาดของโอมิครอน จะยาวนานไปอีกครึ่งปี
จำเป็นต้องมีการกระตุ้นการบริโภค
เพื่อให้เกิดผลรวมต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก จะมีการเติมเงินในบัตรคนจนไปพร้อม ๆ กัน
จะมีการสร้างกลไกควบคุมราคาสินค้าแพงควบคู่ มาตรการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่ง เฟส 1-3 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนใช้จ่ายได้ ผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่ม, ร้านธงฟ้า, ร้านค้า OTOP , ร้านค้าทั่วไปที่ลงทะเบียน, ร้านให้บริการ, กิจการขนส่งสาธารณะ และการใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่