ช้อปดีมีคืน ลดภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท เริ่มใช้สิทธิได้แล้ว ถึง 15 ก.พ. 65

 

โครงการช้อปดีมีคืน นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565 เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 2 มกราคม 2565 กรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ของกระทรวงการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 หนึ่งในนั้นคือโครงการช้อปดีมีคืน สำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้า OTOP

ช้อปดีมีคืน ปลุกกำลังซื้อค้าปลีก คาดเงินสะพัด 4-5 หมื่นล้าน
กสิกรไทย ชวนช้อปกับ “ช้อปดีมีคืน”
วันสยาม-ไอคอนสยาม จัด “ช้อปดีมีคืน” ปลุกยอดขายรับปีใหม่

รายละเอียดของโครงการ “ช้อปดีมีคืน”
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จำนวน 7 – 4.0 ล้านคนทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 1.5 – 2.0 ล้านราย
วงเงินเป็น 30,000 บาท คาดการณ์เงินซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้สะพัดรวมอยู่ที่ 4 – 5 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ GDP เติบโตขึ้นถึง 15%
สามารถใช้จ่ายกับอะไรได้บ้าง
สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
สินค้าโอท็อป
หนังสือ
(ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ลอตเตอรี่ น้ำมัน ค่าที่พัก ตั๋วเครื่องบิน)

สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทั้งหมด ยกเว้นบางรายการ ดังนี้
ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
ค่าซึ้อยาสูบ
ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
ค่าซื้อรถยนต์ รถจักยานยนต์ และเรือ
ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์
ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าด้วยโรงแรม