วัน แบงค็อก จัดการแข่งขัน One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond”

เปิดตัวด้วยรูปแบบที่เหนือจินตนาการชวนเซอร์ไพรส์ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond” ซึ่งจัดขึ้นโดย “วัน แบงค็อก” (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร พร้อมมาตรฐานคุณภาพสูงสุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือกับ THINKK Studio ดีไซน์สตูดิโอของนักออกแบบรุ่นใหม่หลากหลายสาขา เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชามาร่วมนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ล้ำๆ ในการสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมือง (Urban Furniture) โดยผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตผลงานและติดตั้ง จนได้ใช้งานจริงในโครงการ วัน แบงค็อก พร้อมโอกาสชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปกับนักออกแบบมืออาชีพชั้นนำของไทย สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยิ่งใหญ่ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ในอนาคตอันใกล้

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “วัน แบงค็อก ตระหนักดีว่าศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คน ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างย่านธุรกิจชั้นนำอันเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกของทุกไลฟ์สไตล์ ท่ามกลางกลิ่นอายของศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพื้นที่ศูนย์กลางสำหรับการจัดกิจกรรมและการแสดง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตในเมือง โดยมีองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือ Art Loop ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านผลงานศิลปะสาธารณะ และพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้มาเยือน และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เราจึงจัดโครงการ One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 ภายใต้โจทย์การออกแบบ “Seatscape & Beyond” ซึ่งโครงการการแข่งขันครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีความรักในงานสร้างสรรค์ รวมถึงการเล็งเห็นความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของ วัน แบงค็อก ในฐานะผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยอีกด้วย”

 

คุณจรินทร์ทิพย์ ชูหมื่นไวย หัวหน้าภัณฑารักษ์และผู้บริหารฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นของ วัน แบงค็อก ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการประกวดออกแบบในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ และเติบโตไปพร้อมๆ กับโครงการ วัน แบงค็อก ซึ่งคอนเซ็ปต์ของการแข่งขันคือ “Seatscape & Beyond” กำหนดให้ออกแบบที่นั่งในพื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นได้มากกว่าเก้าอี้ 4 ขาที่เราคุ้นตา โดยเปิดกว้างแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจต่างๆ สามารถที่จะกำหนดพฤติกรรมการใช้งานที่มากกว่าการนั่ง”

จากแนวคิด “Seatscape & Beyond” การประกวดครั้งนี้กำหนดให้ผู้เข้าประกวดมาร่วมกันคิด วิเคราะห์ และตอบโจทย์การออกแบบพื้นที่นั่งสาธารณะของ วัน แบงค็อก ผ่านการตีความบริบทการนั่ง 4 รูปแบบ ได้แก่ Sit to Linger การนั่งที่ทำให้ได้เอื่อยเฉื่อยอยู่กับตัวเอง และได้ใช้เวลาที่มีปล่อยใจออกไปสำรวจสิ่งรอบตัว Sit to Play การนั่งที่ไม่ใช่แค่การหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่มีบางองค์ประกอบที่กระตุ้นให้เกิดการเล่นและตอบสนองอย่างแอ็กทีฟระหว่างเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว Sit to Gather การนั่งที่เชื้อเชิญให้ผู้คนมารวมตัว และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และ Sit to Transfer การนั่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างมีเป้าหมาย เป็นการนั่งรอที่มากกว่าการรอคอย แต่ทั้งต้อนรับและบอกลาในการเดินทางนั้น

คุณพิชิต วีรังคบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณ วัน แบงค็อก ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนา ส่งเสริม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ โครงการประกวดออกแบบของ วัน แบงค็อกครั้งนี้ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ครบองค์รวม ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติจริง มีแนวทางที่ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากขึ้น และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการนี้สะท้อนให้เห็นทั้งความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ใช้งานได้จริง อีกทั้งยังมีศักยภาพที่จะขยายผลไปประกวดในระดับโลกได้”

 

โครงการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ที่นั่งสาธารณะสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจาก THINKK Studio เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดประกวด พร้อมให้คำแนะนำผู้ผ่านเข้ารอบอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ บ่มเพาะทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการผลิต ตลอดจนการนำไปติดตั้งจริงในพื้นที่สาธารณะของ วัน แบงค็อก เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอให้โดดเด่นด้วยการจัดแสดงผลงานในโครงการระดับโลก

คุณพลอยพรรณ ธีรชัย นักออกแบบผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับหน้าที่เป็นเมนเทอร์ในโครงการประกวดแข่งขันการออกแบบครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของนักออกแบบรุ่นใหม่ในไทยที่ได้ร่วมงานกับโครงการยิ่งใหญ่ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ เป็นการสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะแสดงศักยภาพของนิสิต นักศึกษาไทย” โดย คุณเดชา อรรจนานันท์ อีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง THINKK Studio เสริมว่า “วัตถุประสงค์ของการประกวดครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกับเจตนารมณ์ของเรา ทั้งในแง่ของการพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และการส่งต่อความรู้ให้น้องๆ นิสิต นักศึกษา เรามองการประกวดว่าเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับนักออกแบบในการฝึกฝนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น”

คุณภากร ธนศรีวนิชชัย นักแสดงและสถาปนิก ผู้ผ่านโครงการประกวดออกแบบมามากมาย กล่าวว่า “การจัดโครงการแบบนี้เป็นการสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยเก่งๆ ที่ต้องการแพลตฟอร์มในการแสดงผลงาน ผมอยากสนับสนุนให้น้องๆ นักศึกษาด้านการออกแบบมาเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ เพราะเป็นการสร้างและสะสมผลงานและประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวเราเอง ซึ่งนอกจากได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แล้ว ยังอาจเปิดโอกาสที่คาดไม่ถึงให้เราได้ในอนาคต ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นผลงานที่ทุกคนเฝ้ารอ ซึ่งผมเองก็เฝ้ารอที่จะดูของจริงเหมือนกันครับ”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวด One Bangkok Urban Furniture Competition 2022 “Seatscape & Beyond” เปิดโลกแห่งจินตนาการในการออกแบบรังสรรค์ที่นั่งสาธารณะ ที่จะนำมาผลิต ติดตั้ง และใช้งานจริงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโครงการ วัน แบงค็อก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม-30 มิถุนายน 2565 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.onebangkok.com/urbanfurniture และช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของโครงการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business